Tips när du ska tvätta tak av metall

Posted by on


Ett plåttak är en bra investering för ditt hem. De håller inte bara längre än traditionell asfaltsskiffer, utan är också bättre på att reflektera värme och avleder regn och snö mer effektivt enligt byggfirma tak. För att hålla ditt metalltak i toppskick är det dock viktigt att tvätta det regelbundet. Här är sju saker att tänka på när du tvättar ditt metalltak.

Typen av metall
Det finns olika typer av metaller som kan användas för tak, till exempel aluminium, stål, koppar och tenn. Varje typ av metall har olika krav på tvätt, så det är viktigt att rådgöra med en professionell person eller tillverkaren av ditt tak innan du går vidare med en rengöring.

Klimatet
Om du bor i ett område med mycket pollen eller annat luftburet skräp kan du behöva tvätta ditt tak oftare. Omvänt, om du bor i ett område med lite luftföroreningar kan du kanske komma undan och rengöra ditt tak mindre ofta.

Takets ålder
Om ditt tak är nyare kommer det troligen inte att kräva lika mycket uppmärksamhet som ett äldre tak. Nyare tak bör endast tvättas om det finns synliga smuts- eller pollenansamlingar. Om ditt tak däremot är äldre kan det behöva rengöras oftare eftersom metallen brukar åldras och försämras.

Takets lutning
Ju brantare lutning ditt tak har, desto svårare blir det att rengöra och desto farligare blir det för den som försöker göra det. Om du har ett tak med brant lutning är det bäst att överlåta rengöringen till en yrkesman som har erfarenhet av att arbeta på sådana tak.

Typ av rengöringsmedel
Det finns många olika rengöringsmedel på marknaden som kan användas för att re

Räfflat plåttak

ngöra metalltak. Alla rengöringsmedel är dock inte lika bra och vissa kan faktiskt skada ditt tak om de används felaktigt. Det är viktigt att rådgöra med en yrkesman innan du använder några rengöringsmedel på ditt tak.

Högtryckstvätten
En högtryckstvätt kan göra processen kort med ett smutsigt metalltak, men de kan också orsaka allvarliga skador om de används felaktigt. Krafttvättar bör endast användas på tak som först har rengjorts och inspekterats professionellt. När du använder en högtryckstvätt på ett plåttak ska du alltid börja med den lägsta inställningen och gradvis öka trycket tills du hittar den rätta inställningen för att mycket tryck kan orsaka hål och läckage medan för lite tryck inte tar bort all smuts och förorening från taket.

Slutsats
Det är ingen liten uppgift att tvätta ett metalltak, men det är viktigt om du vill hålla din investering i toppskick. Se till att överväga alla dessa faktorer innan du går vidare med en rengöring och rådgör alltid med ett proffs innan du försöker dig på att rengöra ditt eget metalltak!